pesCanisterapia je jednou z animálnych terapií (zooterapií), ktoré využívajú interaktívny terapeutický prístup medzi človekom a psom. U detí pes uspokojuje ich citové potreby, umožňuje rozvinúť  telesný kontakt, rozvíja detskú fantáziu prostredníctvom hier, maznania a hladenia. Pes  je schopný porozumieť dieťaťu a tým prispieva k jeho psychickej rovnováhe.

Pre postihnuté deti je pes obrovským zdrojom pozitívnej energie aj podnetom k pohybu. Umožňuje im rozvíjať fyzické i duševné schopnosti  tým, že sa oňho starajú, češú ho, kŕmia, hladia...Pohladenie psíka, či dať mu odmenu, napomáha rozvoju jemnej motoriky, snaha ho osloviť, či dať mu povel napomáha rozvoju komunikatívnosti. Pes je pre týchto ľudí spojovníkom z vonkajším svetom, bránou k ostatným ľuďom... Pes je terapeut – liečiteľ, ktorý má obrovský dar pomáhať.

Do našej školy zavítali psíkovia Orchidea a Odysea, ktorých sme srdečne privítali. Raz do týždňa sa terapeutky aktívne venujú deťom zo špeciálnej materskej školy, žiakom z B a C variantu, autistom a nevidiacej Alžbetke Valáškovej Táto terapia prebieha pomocou hry a nenásilných dotykov . Deti sú počas canisterapie pokojné a empatické. Psíkovia v nich prebúdzajú pozitívne emócie a sú pre nich zdrojom relaxu, pohody a uvoľnenia.

„Pes, to je cnosť, ktorá sa stala zvieraťom, pretože sa nemohla vteliť do človeka.“ Victor Hugo

Mgr. Daniela Labudová