UF kybersikanaDňa 30. januára 2023 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili v Krajskej knižnici v Žiline na besede pod názvom Kyberšikana a kritické myslenie. Uvedené témy nám pútavou formou prezentovali dvaja zamestnanci knižnice, ktorých cieľom bolo podanie informácie o komunikovaní v on-line priestore medzi osobami, ktoré sa nepoznajú a to môže priniesť rôzne riziká. Žiak je často málo obozretný, keď začína komunikovať v on-line priestore, často o sebe prezradí neznámym ľuďom informácie zo svojho súkromia v dobrej viere, že osoba, ktorej sa zdôveril, je jeho virtuálny priateľ.

Zároveň si žiaci po besede pozreli výstavu posledného človeka na mesiaci, Eugene A. Cernana s vierohodným modulom a skafandrom.

Ing. Pavol Bilas, koordinátor prevencie