UF mapyV triede 3. a 4. ročníka si vyučovanie každý deň užívame. Používame rôzne moderné didaktické  pomôcky, hry a metódy. Jednou z nich je aj myšlienková mapa. Vychádza z jednej ústrednej myšlienky a spája sa s ďalšími. Deťom sa hravou formou zlepšuje schopnosť porozumenia, zapamätania si, aplikovania vedomostí v praxi, kreativita a dispozícia vytvárať prepojenia medzi rôznymi témami a vecami. Deti sa učia a následne si opakujú s porozumením, ľahšie a efektívnejšie si  zapamätajú preberanú látku.

,,Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie sa.“

Mgr. Martina Koišová