UF svetluskyNádherné okamihy plné emócií a nezabudnuteľných chvíľ sme mohli po dvoch rokoch opäť zažiť na krásnom podujatí Svetlušky. Kino Mier v Považskej Bystrici ožilo umením, talentom, smiechom a radosťou. Deti súťažili v dvoch vekových kategóriách, kde nechýbal spev, tanec, modelovanie a skladanie puzzlí. Súčasťou Svetlušiek je i výtvarná súťaž Krajina nádeje, ktorú obohatili svojim umením aj naši žiaci. Za krásne kresby si odniesli ocenenia Samko Sič a Matejko Hroško.

Tanečná skupina Cesta v podaní našich starších žiakov ohúrila krásnou choreografiou ,,Spolu vieme lietať“, kde priblížili príbeh plný emócii a ladnosti. Naše Bodky v podaní mladších žiakov sa zmenili na pastelky a s úsmevnou choreografiou ,,Maľujem srdcom“ rozprestreli na pódiu krásnu paletu farieb. V speve sa na popredných miestach umiestnili Mirka Fišerová a Branko Štruml. V modelovaní boli ocenení Terezka Halíčková a Tadeáš Kopuník a v skladaní puzzle Terezka Michutová a Janka Fulierová. Všetkým žiakom zo srdca blahoželáme a sme šťastní, že môžeme spolu s nimi zažívať tieto nádherné okamihy.

Ďakujem organizátorom podujatia Mestu Považská Bystrica, PX centrum a Spojenej škole v Považskej Bystrici, že vytvárajú priestor pre naše výnimočné deti, a tak im dávajú možnosť zažiť pocit šťastia a úspechu.

Mgr. Mária Holáčiková