IMG 9135Žiaci SŠI sa veľmi radi nielen učia a vzdelávajú, ale aj hrajú, šantia, všeličo kreslia a vyrábajú. Vo štvrtok, 27.10.2022, sa v našej škole všetky tieto aktivity spojili a spoločne sme si užili  Deň zážitkového učenia.

Aktivity sa realizovali v kmeňových triedach, kde žiaci ochutnávali ovocie, zeleninu, bylinky, pili zdravé čajíky, pozerali zaujímavé a poučné dokumenty, kreslili a vyrábali rôzne postavičky z jesenných prírodných materiálov. Nasledovali pohybové a hrové disciplíny. Deti hrali Bocciu, spoznávali stromy a ich plody. Dokonca si každá trieda jeden stromček zasadila. Veľký úspech zožala aktivita venovaná Dňu bielej palice. Žiaci so zakrytými očami museli zdolávať pripravené prekážky. Odmenou pre nás všetkých boli šťastné deti a veselé iskričky v ich očkách.

Mgr. B. Bašová, Ing. K. Randová, Mgr. I. Janošíková, Ing. P. Bilas