UF zalozkyAj tento školský rok sa naši šikovní žiaci pod vedením svojich kreatívnych učiteľov a asistentov zapojili do krásneho projektu: ,,Záložka do knihy spája školy“ organizovanou Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave a Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J.A. Komenského v Prahe. Tohtoročná téma bola: ,,Môj literárny hrdina čaká na tvoje prečítanie.“ Cieľom projektu je nielen rozvíjať lásku ku knihám a k čítaniu, ale aj nadviazanie priateľstiev a kontaktov medzi slovenskými a českými školami. Takýmto zaujímavým a nevšedným spôsobom sa podporuje čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Našou partnerskou školou sa stala Špeciálna ZŠ a SŠ Milady Horákové 493/50, Svitavy. Žiaci pilne pracovali a vytvorili krásne jedinečné dielka-záložky, ktoré budú našich kamarátov v Čechách sprevádzať svetom kníh, príbehov a rozprávok.

,,Čím viac čítate, tým viac sa naučíte. Čím viac sa naučíte, tým viac miest objavíte.“

Mgr. Jana Kačincová, Mgr. Martina Koišová