image005Svetový deň pošty si Svetová poštová únia pripomína každoročne 9. októbra. Takýmto spôsobom sa oceňujú, vyzdvihujú, zdôrazňujú základné hodnoty poštovníctva a v neposlednom rade dôležitosť pošty v každodennom živote človeka. Žiaci 3. a 4. ročníka navštívili Poštu v Bytči a vypočuli si zaujímavé, poučné a obohacujúce informácie o pošte, jej službách a fungovaní. Zopakovali sme si, že na poštu chodia ľudia posielať balíky, listy, pohľadnice. Prostredníctvom šekov môžeme zaplatiť rôzne účty, posielať peniaze , dobíjať kredit. Okrem toho si môžeme na pošte kúpiť školské potreby, knihy či žreby. Naši žiaci pozorne počúvali, slušne kládli otázky a zapájali sa do debaty. Nakoniec dostali od pani vedúcej pošty veľkú pochvalu.

Mgr. Martina Koišová