UF sportAj žiaci a učitelia v SŠI sa aktívne zapojili do Európskeho týždňa športu. Pod taktovkou Mgr.  I. Janošíkovej sa ovzduším nieslo heslo: „V zdravom tele – zdravý duch!“ Žiaci absolvoval rôzne športové aktivity. Veľmi sa všetkým páčila športová dráha, ktorá bola postavená na školskom dvore. Deti sa vyšantili, vybláznili. A aby sa zapojili aj starší, tak sme si zahrali i futbal. Odmenou pre všetkých bol úsmev a dobrá nálada.

Mgr. Ivana Janošíková