Uf mataO tom, že učenie nie je len mučenie, nekonečné písanie a memorovanie sa denno-denne presviedčajú aj žiaci 3. a 4. ročníka. My sa totiž učíme hrou. Deti strihajú, lepia, kreslia, maľujú, skladajú kocky a lego. Matematiku si opakujeme počas prechádzok, kedy deti zbierajú listy, paličky, kamienky a gaštany. Tvoria príklady,  počítajú a porovnávajú. Nakoniec si zo zozbieraného materiálu postavia veselé postavičky. U žiakov sa pozitívne rozvíja vzájomná kooperácia, samostatná práca, sústredenosť aj predstavivosť. Obľúbená u detí je aj plastelína. Pomocou nej si opakujeme písmenká a vety.  Žiaci vymodelujú svoje mená i priezviská. Spolu  určujeme prvé a posledné písmeno mena spolužiakov. Každé ráno sa v našej triede začína slabikovou rozcvičkou a veľmi obľúbená je u detí aj hra Obesenec a pexeso. Deti sa zabávajú a ani si neuvedomujú, koľko veľa sa toho učia.

,, Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie sa.“ ( Dalajláma)

                                                                                Mgr. Martina Koišová