sbV školskom roku 2022/2023 spolupracujú pedagógovia našej školy s tímom zamestnancov počítačovej aplikácie SmartBooks. V mesiaci august sa uskutočnilo školenie učiteľov priamo v našej škole. Zavítali k nám Mgr. Pavol Belan, zakladateľ Inštitútu jazykov a vzdelávania a Mgr. Michal Jesenský, koordinátor pre školy. Spolu nám predstavili svoju „inteligentnú učebnicu učiva celej ZŠ“, ktorá dokáže žiaka preskúšať, odhaliť jeho slabé miesta a ukáže mu riešenie/postup/vysvetlenie.
Žiaci dostali prihlasovacie údaje a učitelia im posielajú rôzne úlohy na precvičenie učiva. V digitálnom prostredí ich sprevádza postavička „Smarty“ – hravý, šikovný a milý kamarát. Čím viac úloh žiak zvládne, tým viac sa Smartymu dobíja baterka. Keď sa dobije na 100%, zasvieti mu brmbolec a raduje sa. Ak si žiak nevie poradiť s danou úlohou, má k dispozícii „Kúzelného učiteľa“, ktorý sa skrýva za ikonou klobúka. „Booky“ slúži ako poznámky do zošita a Muška ako pomôcka alebo rada pre deti, ktorá vie zadanie úlohy aj prerozprávať. Žiaci môžu vyzvať svojich spolužiakov do súťaže a zabojovať o čo najlepšie umiestnenie v sieni slávy.
Dúfame, že pomocou takejto hravej aplikácie si naši žiaci učivo nie len precvičia, utvrdia, ale zažijú pri učení aj veľa zábavy.

Mgr. Júlia Moravíková