image013Naša škola má niekoľkoročnú tradíciu vo výrobe keramiky. Disponujeme nástrojmi a pomôckami na ručnú výrobu predmetov z hliny, ale aj hrnčiarskymi kruhmi a pecou na vypaľovanie keramiky. Keramickú dielňu sa nám podarilo vybaviť v rámci projektu Sme iní, ale nie hroší – učíme sa moderne, do ktorého boli pedagógovia školy zapojení v minulosti. Naši žiaci vyrábajú v keramickej dielni pod vedením svojich učiteľov krásne dekoračné a úžitkové predmety, ktoré zdobia nie len priestory školy, ale slúžia ako darčeky pre rodičov, priateľov či sponzorov školy. Práca s hlinou vychádza z myšlienky vyhľadávania, ochrany, uchovávania a popularizácie ľudových tradícií, rozvíja u žiakov tvorivosť, jemnú motoriku, estetické cítenie, plní relaxačnú funkciu. S keramickou hlinou pracujú žiaci najmä počas vyučovania predmetu remeselná výchova, ktorý je súčasťou školského vzdelávacieho programu od 6. ročníka špeciálnej základnej školy A variant, ale aj na pracovnom vyučovaní či výtvarnej výchove. Nové námety a inšpirácie pri práci s hlinou načerpali pedagógovia počas letných prázdnin na kurze keramiky pod vedením pani učiteľky ZUŠ, I.W. Kráľa v Považskej Bystrici, Miroslavy Dubcovej. Pripomenuli si techniky modelovania, vykrajovania, odtláčania a výroby nádob na hrnčiarskom kruhu. Tak, ako pedagogickým zamestnancom, aj žiakom sa práca s keramickou hlinou veľmi páči, obľubujú ju a dokážu vytvoriť originálne, jedinečné výrobky.


Mgr. Júlia Moravíková