UF vdacnostKaždé ráno, každý deň, povedzme len, ďakujem. Je to úcta, láska, život. Vďačnosť je náš srdca tlkot.“  Daniel Sárkány

Svetový deň vďačnosti je ideálny deň na to, aby sme si zosumarizovali a pozreli sa, za čo všetko sme v našich životoch vďační. Deň vďačnosti sa oslavuje každoročne 21. septembra. Spoločne sme si ho pripomenuli aj so žiakmi 3. a 4. ročníka. Vysvetlili sme si, čo znamená slovo vďačnosť a zistili sme, že každý z nás je najviac vďačný za zdanlivo úplne bežné veci. Deti ďakovali za rodinu, za domov, jedlo, teplú vodu, za školu, kamarátov i za pani učiteľku a za zdravie. Nielen pocit vďačnosti, ale aj pocit ocenenia za to, čo robíme je pre nás veľmi dôležitý. Vďačnosť prináša množstvo emocionálnych a fyzických výhod. Vďačnosťou posilňujeme svoj imunitný systém, znižuje sa nám hladina stresu a zlepšuje sa náš spánok. Zároveň sa zvyšuje naše  sebavedomie a znižujú sa príznaky depresie. Naše detičky sú čisté dušičky a svojimi úprimnými slovami vďaky naplnili veľký Pohár vďačnosti. Zrazu obyčajný pohár získal neuveriteľnú silu, lásku a pocit šťastia.

Mgr. Martina Koišová