UF SH......,, A ide sa športovať!!!“ Oznámila som to svojim žiakom s úsmevom a radosťou na tvári. Veľmi sa potešili a už sa nevedeli dočkať, kedy docestujeme do Púchova za novými kamarátmi trošku si zašportovať. Čakalo na nás 10 zaujímavých pohybových stanovíšť a za odmenu každý jeden športovec dostal pečiatku. Na jednom stanovišti športovci preskakovali prekážky, na ďalšom prešli stanovený  úsek po tráve s fúrikom, jazdili na kolobežke slalom a hádzali na cieľ. Niektoré úlohy boli náročnejšie, iné zvládli bez pomoci. Keď športovci nazbierali všetky pečiatky, dostali diplom na pamiatku a tiež balíček, v ktorom sa ukrývali nielen dobroty do bruška, ale aj maličkosti na pamiatku.  Na záver nás čakalo skvelé prekvapenie. Mali sme diskotéku na školskom dvore. To bolo niečo pre nás! Vytancovali sme sa dosýta a šťastní, plní nových zážitkov a známostí  sme sa vrátili späť do našej školy v Bytči.

Mgr. Bašová Božena, Mgr. Janošíková Ivana