jarne praceHodiny PVC na našej škole ponúkajú žiakom širokú paletu činností a aktivít. Deti sa do nich s radosťou zapájajú. Precvičujú si jemnú a hrubú motoriku, kolektívnu prácu, komunikačné a organizačné schopnosti. Aj spojená skupina chlapcov z 5., 6. a 7. ročníka už na hodinách PVC zažila mnoho podnetných činností. Pracujeme so všakovakým materiálom: papierom, hlinou, kožou, koženkou, drevom, drôtom či prútim. Používame rôzne nástroje a náradie. K obľúbenej jarnej aktivite patrí zvelaďovanie školského pozemku. Chlapcom ide hrabanie a zametenie jedna radosť. Popri práci sa nezabudli pripraviť ani na tradičnú veľkonočnú šibačku. Veríme, že všetky skúsenosti chlapci zúročia ako zodpovední dospelí a vo svete sa nestratia.

„Dôležité je, aby každý mohol byť hrdý na prácu, ktorú vykonáva.“ (Lev Nikolajevič Tolstoj)  

RNDr. Zuzana Šamajová