Slávik zaspieva môjmu srdcu pieseň krásnu až nebo zmodreje od úžasu.

UF BS5.4.2022 sa na pôde spojenej školy internátnej konala spevácka súťaž Bytčiansky slávik, kde sa predstavili a odprezentovali najlepší speváci a speváčky našej školy. Žiaci predviedli veľmi hodnotné a kvalitné vystúpenia, za čo ich pozorné obecenstvo odmenilo potleskom. Porota hodnotila výber a náročnosť piesne, úroveň interpretácie, hlasový prejav, ľudový spev i kultivovanosť folklórneho speváckeho prejavu.

Zvíťazili tí najlepší:

I. kategória                                                   II. kategória

1. miesto - Matej Hroško                               1. miesto - Janka Fuljerová

2. miesto - Mirka Fišerová                             2. miesto - Branko Štruml

                                                                   3. miesto - Alžbetka Valášková                      3. miesto - Lívia Michálková

Tešíme sa zo všetkých spevákov a speváčok, ktorí prišli predviesť svoje spevácke umenie a gratulujeme oceneným.

                                                                            Mgr. Valéria Kuceljová