UF HK1Dňa 5.4.2022 sa v spojenej škole internátnej konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Je to najstaršia a najprestížnejšia súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Súťaž sa koná na počesť velikána slovenskej literatúry P.O. Hviezdoslava už od roku 1954. Aj šikovné a nadané deti v našej škole sa naučili všakovaké pestré veselé zaujímavé poučné texty a nádherne ich predniesli pred publikom, ktoré tvorili žiaci a učitelia. Pozorní diváci veru nešetrili potleskom. Deti prekonali trému a mnohé aj samých seba a veľmi pekne sa odprezentovali. 

Darilo sa im nasledovne:

Poézia – I. kategória                                   Poézia – II. Kategória                                   Poézia – III.kategória

1. miesto - Tomáš Frolo                               1. miesto - Vanesa Martinková                       1. miesto - Izabela Balážová

2. miesto - Matej Hroško                              2. miesto - Tadeáš Kopúnik                            2. miesto - Anežka Valášková

2. miesto - Juraj Štoder                                3. miesto - Nikola Holešová

                                                 3. miesto - Matúš Bača                                3. miesto - Marko Kresáň

 

Próza  - II. Kategória                                      Próza – III. kategória

1. miesto - Branislav Štruml                            1. miesto - Tomáš Rychtarčík

2. miesto - Lívia Michálková                            2. miesto - Michaela Chachulová

3. miesto - Vanesa Chválniková                      3. miesto - Šimon Lipka

Všetkým srdečne blahoželáme! Sme na vás pyšní!

                                                  Mgr. Martina Koišová