Dňa 08. júna 2021 Spojená škola internátna v Bytči v spolupráci s Okresným úradom – odborom školstva v Žiline, zrealizovali metodické stretnutie Vzdelávanie autistov – úspechy i otázniky. Obsahom bola výmena praktických skúseností získaných v práci so žiakmi s poruchami autistického spektra. Svoje poznatky a osvedčené postupy s týmito žiakmi prišlo prezentovať 15 učiteľov z 11 škôl. Odzneli tu príspevky a prezentácie, ktoré zaujali natoľko, že sme sa rozhodli vo výmene skúseností pokračovať aj v budúcom období a podobné stretnutia uskutočniť aj v iných školách, kde pracujú so žiakmi s poruchami autistického spektra. Teší nás, že informácie, ktoré sme si  vymenili a získali na tomto stretnutí nám pomôžu vylepšiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces so žiakmi s PAS.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pri príprave a realizácii metodického stretnutia.

Mgr. Milada Randová