UF tvorivoJeseň je čarokrásne ročné obdobie. Okolitá príroda nám ponúka širokú paletu farieb, opadané lístie vytvára nádherné farebné koberce. Jeseň nám prináša množstvo plodov vhodných na vytváranie krásnych dielok. Pani učiteľky a asistentky ZŠ pre žiakov s autizmom sa rozhodli využiť čaro jesene a pripravili pre našich žiakov spoločné jesenné tvorivé dielne. Žiaci zo všetkých tried sa spojili a z nazberaných prírodnín spoločne vytvorili krásne farebné diela. Výtvory sme následne využili na výzdobu školských priestorov. Tvorivé dielne nám potvrdili, akých šikovných a tvorivých žiakov  v našej škole máme. Tento deň sme si všetci veľmi užili a odchádzali sme s krásnym estetickým zážitkom.

Pani učiteľky a asistentky zo ZŠ pre žiakov s autizmom