UF učenieNa hodinách vecného učenia a vlastivedy využívame s našimi žiakmi okrem klasických, aj netradičné formy vyučovania. Na tému živej a neživej prírody si žiaci III.AUT triedy, v rámci skupinovej práce vytvorili ,,pojmovú mapu,, do ktorej vkresľovali a lepili obrázky živej a neživej prírody. Na vychádzke sme odpozorovali prírodu najbližšieho okolia a zahrali sme sa zaujímavú hru Lovci pokladov, v ktorej žiaci hľadali prvky živej a neživej prírody podľa zadania – list, gaštan, šípky, kameň, hlina. Takéto učenie nás veľmi baví, pretože každý si zažije pocit úspechu.

Mgr. Dominika Papšová