UFMesiac marec patrí každoročne knihám. Sú zdrojom múdrosti, učenia a fantázie. Práve kniha je považovaná za najväčšieho priateľa človeka. Už odpradávna patrí medzi spoločníkov každej generácie a je súčasťou domácností. V kalendári nájdeme aj Medzinárodný deň detskej knihy, ktorý sa viaže na dátum 2.4.

Aj u našich žiakov chceme vypestovať pozitívny vzťah ku knihám. Tento čas sme venovali hlavne im. Čítali sme rôzne žánre - podľa výberu detí. Snažili sme sa, aby si každý prečítal, prelistoval knižku, ktorá sa mu páči, ktorá ho upúta, zaujme. Niektorí si dokonca vyrobili svoje vlastné knižky! Žiaci sa aktívne zapájali, vyrábali záložky, čítali a vyfarbovali obrázok k téme. Tak ako čítali pre seba, čítali aj pre svojich spolužiakov. Je nádherné vidieť u detí záujem o knihy.

Červeňanová Mária