UF modrotlačV rámci výtvarnej výchovy chceme aj u našich žiakov zo ZŠ pre žiakov s autizmom, prebudiť vzťah k výtvarnému umeniu, a to aj aktívnou účasťou na výstavách. Práve jednu z nich, pod názvom Remeslo má modré dno, sme spoločne navštívili v Sobášnom paláci v Bytči. Výstava je venovaná vývoju a prehľadu remesla modrotlače na našom území od 18. do 21. storočia. Na výstave sme mali možnosť vidieť pestrú škálu modrotlačovej tvorby z východného a stredného Slovenska, ukážku odevov, textílií , vzorkovníkov. Rovnako nás zaujala modrotlačiarska dielňa, ktorá bola doplnená ukážkami drevených foriem z rozličných dielní. Žiakom bolo na výstave umožnené hravo a interaktívne sa zapojiť do tvorby návrhov látok pomocou magnetiek a pečiatok, čím sa prehĺbil celý estetický zážitok. Výstava sa nám veľmi páčila a natoľko nás inšpirovala, že sme sa v triedach, rôznymi výtvarnými technikami, pokúsili vytvoriť svoje vlastné modrotlačové návrhy.

                                                                                                                                     Mgr. Dominika Papšová