UF Jesen SKDAni sme sa nenazdali a už deťom ubehli dva krásne mesiace v školskom klube detí. Školský klub deťom ponúka priestor na zábavu, hry a aj rôzne individuálne a skupinové aktivity. Počas týchto jesenných mesiacov mali deti pripravené rôzne tvorivé dielne, kde sa mohli realizovať, či už po stránke výtvarnej, pracovnej, telovýchovnej, ale aj hudobnej. V priloženej prezentácií si môžete pozrieť práce detí.

Mgr. Miroslava Klapčíková