Deti ŠKD a ŠI sa dňa 17.10.2018 zúčastnili spoločnej akcie v rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti a Medzinárodného dňa školských knižníc. Pani učiteľka Mgr. Magdaléna Tóthová, ako vedúca žiackej školskej knižnice, ktorá bola pozvaná, si pre deti pripravila množstvo zaujímavostí. No, ale nebola sama, veľmi aktívne jej pomáhali aj skvelí pomocníčkovia  maňušky - Pomocníček Knihovníček, Myška Hryzka, Pomocníčka Marienka, Sloník Šikovník a pani vychovávateľky. Na úvod deti stručne oboznámila s tým, ako vzniká kniha, spýtala sa, či deti radi čítajú, aké knižočky už prečítali, ale aj to, či vedia, kde je školská knižnica a či si už nejaké knihy z nej zapožičali. Deťom sa veľmi páčili hádanky, ktoré si pripravil Pomocníček Knihovníček, Myška Hryzka im ukázala, ako sa nemá s knižočkami zaobchádzať, Pomocníčka Marienka deťom vysvetlila, že okrem školských knižníc je aj veľká krajská knižnica napr. v Žiline. Potom si všetky deti pozreli školskú knižnicu a vystavené knihy, ktoré si mohli zapožičať. Sloník Šikovník mal pre deti pripravenú úlohu, a to vyrábanie vlastnej knihy, podrobne im vysvetlil, ako sa taká vlastná knižočka vyrába. Deti už aj na jej výrobe začali pracovať. Tí šikovní boli odmenení peknou nálepkou. Sľúbili sme si, že sa na takomto stretnutí v ŠKD a ŠI uvidíme, lebo sa chceme pochváliť s výrobou vlastnej knihy, ale aj porozprávať sa o knihe, ktorú sme prečítali.

Bc. Mária Chabadová