Prezentácia Pohyb hrou - cvičenia a hry na rozvoj koordinačných schopností pre deti mladšieho školského veku - 2. časť - názorne zobrazuje rozvíjanie uvedených schopností u našich žiakov v ŠKD pod vedením Miroslava Kurinského.