Bc. Mária Chabadová spracovala prezentáciu z oblasti pracovno-technickej výchovy v ŠKD Ovocie zo slaného cesta.

V priloženej prezentácii, ktorú vypracovala p. vychovávateľka Lívia Sliviaková, si môžete pozrieť, ako deti v školskom internáte zvládli techniku niťovej grafiky v rámci pracovno-technickej činnosti v školskom internáte.

Pani vychovávateľka Bc. Mária Chabadová vypracovala prezentáciu Farebná jeseň, v ktorej dokumentuje výrobu kytičky z prírodného materiálu - lístia v rámci pracovno-technickej výchovy v školskom internáte.

Stať sa dobrým fotografom nie je maličkosť. O tom sa presvedčili deti zo školského internátu v dňoch 28. a 29. mája 2014. Trinásť žiakov dostalo skvelú príležitosť zúčastniť sa „Školy fotenia“, ktorú u nás organizovala Agentúra Promotion v spolupráci s Nadáciou VÚB a Okresným centrom Slovenského zväzu telesne postihnutých v Žiline...