V prezentácií si môžete pozrieť, ako rozvíjame finančnú gramotnosť žiakov v školskom internáte a školskom klube detí.