Dňa 20.01.2020 si deti školského internátu a školského klubu detí vyskúšali, ako je to, keď sa z nich stanú „básnici“. Pani učiteľka Mgr. Tóthová ako koordinátorka žiackej knižnice pre nich pripravila súťaž v tvorivosti o najkrajšiu veršovanú básničku, riekanku, hádanku. Pri práci s deťmi jej pomáhal Tonko Cestovateľ, ktorý precestoval celý svet a zastavil sa aj pri týchto deťoch, aby sa dozvedel, aké sú šikovné. A naozaj boli. Spoločne s menšou pomocou p. učiteľky a p. vychovávateliek vytvorili krásne básničky a hádanky. Presvedčiť sa o tom, že deti boli naozaj tvorivé, môžete aj tu priloženými básničkami a hádankami.                                                                                     

Mgr. Magdaléna Tóthová