Dňa 29.11.2019 mali deti školského internátu zaujímavé popoludnie v rámci predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti. Pani učiteľka Mgr. Tóthová, vedúca žiackej knižnice, si pre nich pripravila zaujímavý program. Porozprávala o tom, čo je to čitateľská gramotnosť, ako si deti vlastným čítaním rozvíjajú čítanie s porozumením, aktívnu slovnú zásobu, ale aj správnu výslovnosť a komunikáciu. Deti so záujmom odpovedali na rôzne otázky. Pani učiteľka deťom prečítala rozprávku o Jankovi a Marienke a oni ju zreprodukovali. S maňuškami si zahrali postavy, ktoré v rozprávke vystupovali. Následne si všetci išli vybrať knihy zo školskej knižnice, aby si ich poprezerali a prečítali.

                                                   Mgr. Magdaléna Tóthová,  Bc. Mária Chabadová