Bc. Mária Chabadová spracovala prezentáciu z oblasti rozvoja finančnej gramotnosti detí v školskom internáte.