Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Pri tejto príležitosti navštívili deti školského internátu 25.03.2019 Mestskú knižnicu v Bytči. S pracovníčkami knižnice besedovali o prečítaných knihách. Starší žiaci si svoje vedomosti overili pri vypĺňaní Rozprávkovej tajničky. Mladšie deti vymaľovali obrázky známych rozprávkových príbehov a dej rozprávky prerozprávali vlastnými slovami. S radosťou si zasúťažili v hľadaní piatich rozdielov na dvoch obrázkoch, hádali hádanky, recitovali básne. Na záver si žiaci vypožičali knihy, ktoré ich zaujali, aby si ich prečítali a niečo nové sa z nich dozvedeli. Čítaním kníh si žiaci formujú kladný vzťah ku knihe a k literatúre a rozvíjajú svoju čitateľskú gramotnosť.

Bc. Mária Chabadová