Počas rekreačnej činnosti si deti ŠI užili bohatú snehovú nádielku na zimné radovánky. Usilovne stavali snehuliakov a kĺzali sa na lopároch. Tešili sa z pohybových hier na snehu, ako napríklad „Líška a hus“ a „Mráziky“. Pri spoločnej guľovačke sa deti do sýta vyšantili a zabavili.

Bc. Mária Chabadová