V priloženej prezentácii si môžete pozrieť námety a postupy technicko-pracovnej činnosti v školskom internáte.