V priloženej prezentácii si môžete prečítať, ako rozvíjajú čitateľskú gramotnosť detí p. vychovávateľky v školskom internáte.