Pri príležitosti mesiaca knihy navštívili žiaci školského internátu Mestskú knižnicu v Bytči. S pracovníčkami knižnice besedovali o prečítaných knihách – ako správni čitatelia rozvíjali svoju čitateľskú gramotnosť. So záujmom si prezerali nové knihy, ktoré si zároveň aj vypožičali.

Bc. Mária Chabadová