Prezentácia o tom, ako deti školského internátu poznávajú liečivé rastliny.