Prezentácia výroby tenerifových motýlikov dokumentuje pracovný postup výroby v rámci pracovno-technickej činnosti v školskom internáte.