Bc. Mária Chabadová spracovala prezentáciu z oblasti pracovno-technickej výchovy v ŠKD Ovocie zo slaného cesta.