Žiaci praktickej školy rozvíjajú svoju zručnosť v mnohých praktických činnostiach potrebných pre bežný život. Vždy sa snažíme realizovať osvojovanie pracovných zručností tak, aby vznikol aspoň jednoduchý dekoratívny alebo úžitkový výrobok. Tentokrát žiaci 1. a 2. ročníka, po nácviku šitia zadným stehom a po oboznámení sa so základnými textilnými materiálmi, pristúpili k výrobe voňavého vrecúška. Kúpili sme ľan, prichystali pomôcky a nástroje, nasušenú levanduľu zo školskej záhradky a dali sa do práce. Žiaci vyžehlili, namerali a nastrihali ľanovú látku. Pri meraní a rysovaní obdĺžnikov využili poznatky z matematiky, overili si svoju zručnosť aj na inom materiáli, ako na papieri. Zistili, aké dôležité sú rovné a kolmé čiary pri výrobe, ako uľahčujú nasledujúci krok v pracovnom postupe a aký vplyv majú na kvalitu hotového výrobku. Občas museli niečo opraviť, rozmotať, vypárať, trochu aj pohundrali, ale nakoniec uznali, že priebežne opravovať sa vyplatilo. Hotové vrecúška boli veľmi pekné, kvalitne zhotovené a žiaci boli na svoju prácu veľmi pyšní (ja unavená, ale spokojná :o). Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie SPP.

Mgr. Alena Korduljaková

Náš školský rok – učenie aj hry, práca aj zábava, nové poznatky, skúsenosti a zážitky. Pozrite prezentáciu a uvidíte :o)

Mgr. Alena Korduljaková

V príhohe sa nachádza prezentácia tried praktickej školy, v ktorej si môžete prečítať základné informácie a prezrieť fotografie tried, žiakov a ich výrobkov.

Ing. Jana Valterová