V prílohe sa nachádza prezentácia tried praktickej školy.

Mgr. Viera Kalmanová