V stredu 29. mája 2019 sme sa zúčastnili športového dopoludnia žiakov Praktických škôl v Púchove. Cieľom podujatia, pod názvom Šport hrou, bolo stretnutie a vzájomné spoznávanie žiakov a vyučujúcich praktických škôl. Žiaci absolvovali šesť športových disciplín, v ktorých si odskúšali svoje športové schopnosti a zručnosti. Súčasťou aktivít bola aj výroba maľovaných tašiek a na záver parádna diskotéka. So žiakmi sme prežili príjemný deň a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Mgr. Jana Zlochová