Dňa 15.01.2015 sa deti Špeciálnej materskej školy s pani učiteľkami rozhodli, že pomôžu vtáčikom postaviť domček, v ktorom môžu bývať.

Týždeň pred Vianocami začali s prípravami na sviatky aj deti ŠMŠ s pani učiteľkami. Pri pečení sa vôňa medovníčkov rozliehala po celej škole. Po pečení nasledovalo zdobenie nielen medovníčkov, ale aj vianočného stromčeka. Nechýbali svetielka, vianočné ozdoby a tiež betlehem. A Vianoce môžu prísť.

Dňa 26.11.2014 deti špeciálnej materskej školy spolu s pani učiteľkami vytvárali  prírodnú mandalu z rozličných prírodných materiálov. Výsledkom je obraz, ktorý zdobí chodbu materskej školy.

Dňa 14.11.2014 si deti ŠMŠ  zacvičili so žiakmi prípravného ročníka. Všetci sa spolu zabávali, na záver boli odmenení cereálnou tyčinku a jabĺčkom.

Dňa 29.11.2014 sme mali v Špeciálnej materskej škole deň zemiakov.

V tvorivých dielňach si deti za pomoci pani učiteliek vyrábali zo zemiakov a iného prírodného materiálu rôzne zemiakové postavičky.


Dňa 25.9.2014 sa v Špeciálnej materskej škole uskutočnila Šarkaniáda. Deti si s pomocou pani učiteliek rôznym prírodným materiálom vyzdobili šarkanov a teraz im zdobia chodbu ŠMŠ.

 

Deň 05.06.2014 sa pre deti Špeciálnej materskej školy v Bytči niesol v znamení športu a súťaží. Deti so zápalom plnili športové úlohy na viacerých stanovištiach a po úspešnom zvládnutí všetkých pripravených úloh ich čakala sladká odmena a medaila.

Ani deti zo špeciálnej materskej školy nezabudli na tradície a posledný aprílový deň -  30.04.2014, si spolu s pani učiteľkami za sprievodu spevu a tanca postavili na dvore ŠZŠI máj.

Počas týždňa  „Deň Zeme“ sa deti ŠMŠ vybrali do školskej záhrady, spolu s pani učiteľkami pracovali na hriadke a zasadili si hrášok. 

Dňa 16.04. 2014 si pripravili pani učiteľky  pre žiakov ŠMŠ a prvého stupňa ŠZŠI divadielko „Ako mačiatko zabudlo prosiť“. Do divadielka sa zapojili aj deti rôznymi pohybovými hrami a piesňami.

V rámci tematického týždňa „Keď vyrastiem,...“ sa deti Špeciálnej materskej školy v Bytči  vybrali na exkurziu k hasičom. Počas tejto návštevy mali deti možnosť  pozrieť si celý areál a hasiči im poskytli množstvo podnetov, ktoré sa deťom páčili a zanechali v nich pocity radosti a pekné spomienky.

„Morena, Morena, kde si prebývala?“  Týmito slovami piesne sa dňa 20.03.2014 začalo v ŠMŠ  vynášanie Moreny. Najskôr Morena zavítala do triedy, kde si deti spolu s ňou zaspievali  a dozvedeli sa niečo o ľudovej tradícii. Dievčatá mali možnosť obliecť si jej kroj, čo sa im veľmi páčilo. A napokon deti v sprievode vyniesli Morenu na školský dvor, kde ju „upálili“.

19.03.2014 sa konalo škôlkarské kolo Bytčianskeho slávika, kde sa deti predstavili ľudovými piesňami a na záver si všetci spolu zaspievali a zatancovali.

Marec je mesiacom knihy a pripomenuli si to i deti ŠMŠ tým, že si čítali mnohé rozprávky, hrali sa na kníhkupectvo a knižnicu. Spoločne si vyrobili vlastnú rozprávkovú knižku „Ako išlo vajce na vandrovku“, záložky do knihy a čitateľské preukazy, s ktorými potom navštívili Mestskú knižnicu v Bytči a strávili v nej príjemné dopoludnie.

Dňa 10.01.2014 deti ŠMŠ s pani učiteľkami vyrábali búdku pre vtáčikov. Po jej dokončení  ju všetci spoločne zavesili na strom  na školskom dvore. Na záver do nej nasypali  vtáčikom krmivo a pravidelne ho dopĺňali, aby vtáčiky neboli hladné.