V marci sme sa zamerali na zvyšovanie záujmu detí o knihy a rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti. Deti našej ŠMŠ navštívili Mestskú knižnicu v Bytči. Pani knihovníčka nás oboznámila s priestormi knižnice, aby sme vedeli, kde sa nachádzajú knižky vhodné pre malé deti. Po prehliadke sme sa usadili do kresiel a vypočuli si krátky príbeh z knihy Krtko. Taktiež nám porozprávala o zvieratách, s ktorými sa stretávame v iných rozprávkach. Mali sme možnosť popozerať si aj ďalšie knihy. Za usilovnosť, spoluprácu a slušné správanie sme dostali sladkú odmenu.

Prostredníctvom zvykov a tradícií sa deti lúčili so zimou a vítali jar. Za pomoci pani učiteliek poobliekali Morenu, slameného panáka, do ľudového kroja. Spevom i tancom sme sa  rozlúčili so zimou. Za sprievodu známej piesne „Morena, Morena, kde si prebývala“ ju deti vyniesli a „upálili“ na záhrade, aby spolu s Morenou odišli  všetky choroby. 

Beáta Kadorová

„Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia, nachystajte koláče pre maškary pagáče“. Aj naše deti spolu s pani učiteľkami si spríjemnili fašiangový čas pečením koláčov v školskej kuchynke. Cesto, ktoré mali vopred pripravené, si najskôr  vygúľali na pomúčenej doske. Na plech ukladali povykrajované koláčiky a dali ich piecť. Čas pečenia a chladenia koláčov využili na rytmické hry s vareškami a s lopármi. Najväčšia radosť bola z obaľovania koláčov v práškovom cukre a hlavne z ochutnávky toho, čo napiekli.

,,Jabĺčko, jabĺčko, mám na teba chuť...“  tak sa spieva v pesničke. Na šalát zo strúhaného jabĺčka s mrkvičkou mali chuť aj deti z našej materskej školy. Za pomoci pani učiteliek dokázali očistiť, postrúhať si jabĺčka aj mrkvičku a pripraviť si chutný šalát pre všetky deti v škôlke. Iná skupinka šikovných detí  dotvárala jablkového ježka napichovaním hroznových bobúľ na špajdle. Tretia skupina detí poukladala nakrájané jablká na papier a dala ich sušiť na radiátor. V nasledujúcich dňoch si na nich všetci  pochutnali.

Beáta Kadorová

Dňa 30.09.2016 sa v  ŠMŠ uskutočnila Šarkaniáda. Deti za pomoci  učiteliek  vyrábali šarkanov. Na ich výzdobu použili rozmanitý materiál, ale hlavne prírodný - šišky, listy, fazuľu, kôru a  sušené kvety. Práca sa im vydarila a po dokončení sme si s  nimi vyzdobili chodbu materskej školy. Deti mali veľkú radosť, keď sa na nich z výšky usmievali ich noví kamaráti.

Beáta Kadorová

Dňa 18.10.2016 sa v ŠMŠ uskutočnili tvorivé dielne. Deti boli rozdelené do dvoch skupín, v ktorých pracovali ako usilovné včeličky. Jedna skupina vyrábala ovocníčkov z jabĺčka a dotvárala ho gaštanmi, listami, šípkami a  žaluďmi. Druhá skupina farebne dotvárala maketu jablka otláčaním jablkových pečiatok. Fantázii a kreativite sa medze nekládli a v detských rukách vznikali krásne výrobky. Spevom piesní  „Bolo raz jabĺčko krásne a Červené jabĺčko“ si deti navodili príjemnú náladu. Na záver si spoločne s pani učiteľkami  vyzdobili tekvicu, ktorá nám skrášľuje schodisko našej materskej školy.

Beáta Kadorová

V septembri viackrát navštívila Špeciálnu materskú školu Mgr. Martina Michalková z chovateľskej stanice Zmysel života v Žiline so svojimi psíkmi. Cieľom spoločných stretnutí bolo, aby prostredníctvom alternatívnej metódy  navodila príjemné a krásne pocity u detí, viedla ich k uvoľneniu a upokojeniu priamym kontaktom so psami. Canisterapia je založená na priamom  pozitívnom pôsobení psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Prispieva k rozvoju motoriky, komunikačných schopností, orientácie v priestore, stimuluje zrakové, sluchové či hmatové podnety, podporuje myslenie aj predstavivosť. Pritom mimovoľne a nevedomky posilňuje i imunitu detí a zlepšuje im náladu. Fotografie   prezrádzajú,  ako sa deti  zblížili so psíkmi, prekonávali strach a učili sa rešpektovať druhých.

Mgr. Ľubomíra Kucková

„My sme deti veselé, my sa radi hráme...“  V tomto duchu  sme dňa 02.06.2016 pripravili pre deti ŠMŠ zábavné dopoludnie spojené s hrami, súťažami a opekačkou pri príležitosti sviatku detí. Bol to deň plný radosti, smiechu a veselosti. Deti na jednotlivých stanovištiach plnili úlohy, za ktoré boli odmenené sladkosťou  a špekačkami. Ich vôňa sa šírila po celom areáli školy.

Pre mamičku moju milú,

ktorú rada mám,

veľké srdce namaľujem,

k sviatku jej ho dám.

Aj takouto krátkou básničkou sa prezentovali deti ŠMŠ k príležitosti Dňa matiek. Nechýbal tanec a spev detí, ktorý sprevádzala pani učiteľka hrou na akordeóne. Na záver deti obdarovali mamičky darčekom a božtekom na líce. 

Stavanie májov bolo rozšírené po celom Slovensku a často bolo sprevádzané muzikou, tancom a spevom. Deti ŠMŠ si pripomenuli túto ľudovú tradíciu už dňa 29.04.2016. Počas viazania farebných stužiek na vrcholec mája  si spievali ľudové  pesničky. Spoločne máj s ujom Robom  postavili a upevnili ho,  aby nespadol. Na záver si deti s pani učiteľkami  zatancovali a privítali blížiaci sa prvý máj.

Dňa 05.04.2016 si deti ŠMŠ  pripomenuli Svetový deň vtáctva prostredníctvom triedneho divadielka. Deti  spoznávali zvuky vtákov - sovy, vrany, kukučky, ktoré žijú v našich lesoch. Spoznali aj doktora lesa- ďatľa, ktorý  ošetruje choré stromy.  Dozvedeli sa o lastovičkách,  že odlietajú do teplých krajín vždy na jeseň a na jar sa opäť vrátia ku nám do svojich hniezd.  Hudobno-pohybovou aktivitou napodobňovali vtáčatá v známych piesňach – Takto letia vtáci, Išla sova na tanec, Čížiček, čížiček, vtáčik maličký. Ukončením aktivity bolo nasypanie semiačok do vtáčích búdok.

Prší, prší dážď,

kvietky budú rásť.

Napijú sa čerstvej vody,

potom sa im dobre vodí.

                                   Bude ich tu dosť,

                                   všetkým na radosť.

Slnce, slnce, poď na naše líčko,

dáme ti vajíčko,

otvoríme vráta,

dáme ti kus zlata.

Čo sa to dnes v škôlke deje, že muzika vyhráva?

To pani jar, milí moji, svoje žezlo prebrala.

Deti v krojoch oblečené tancovali, spievali,

pani zimu vyháňali, na Morenu volali: „ Morena, Morena, kde si prebývala..."

 

 

 

Prišli deti do knižnice,

nájdu tu kníh na tisíce.

Zvieratká, deti, stromy a hračky,

zahrajú sa s vami na skrývačky.

 

Kto ich nájde hneď,

dostane odmenu sladkú ako med.

Jeden – dva – tri – štyri – päť.

Objavíme v knihách celý svet.

 

Od severu vietor duje, zima prišla, zrazu tu je.

Prišla aj na školský dvor, zavolala deti von.

Bundy, čiapky, šály sme si  dali,

 do hier a súťaží sa zapájali.

Postavili snehuliaka i anjela v snehu,

sánkovania bolo málo, nemali sme brehu.

Skončila sa guľovačka i veselá zábava,

tešíme sa na ďalší deň, kým nám sniežik potrvá.