V mesiaci december sa deti z našej ŠMŠ začali pripravovať na vianočné sviatky. Ako prvý si spoločne ozdobili stromček rôznymi ozdobami. Ku vianočným sviatkom neodmysliteľne patrí pečenie medovníčkov, a tak sme ich zopár napiekli v školskej kuchynke. Ako sa vyrábajú vianočné oblátky, si deti vyskúšali v tvorivých dielňach. Spomenuté aktivity si môžete pozrieť v priloženej prezentácií

Mgr. Marta Rakovanová