Uf MPV utorok, 21.11.2023, zavítali do našej školy zástupcovia Mestskej polície v Bytči. Našťastie, neprišli riešiť priestupky ani zločiny! Ich návšteva mala edukačno-preventívny charakter.

Žiakom 1. stupňa pripravili besedu, v ktorej sa zamerali najskôr na dopravnú výchovu. Pripomenuli im, ako sa bezpečne pohybovať po cestnej komunikácii, ako jazdiť na bicykli, že je nevyhnutné používať reflexné prvky, nosiť prilbu a za každých okolností treba byť pozorný a ostražitý. Druhá časť besedy bola pre deti oveľa zaujímavejšia. Mali možnosť pozrieť si výstroj a výzbroj mestských policajtov. Žiaci s úžasom chytali do rúk policajnú vestu, putá, obušok... Niektorí si dokonca vyskúšali aj nepriestrelnú vestu. Tváre mladších žiakov vzhliadali k policajtom s obdivom a rešpektom.

Druhá beseda, určená starším žiakom, bola zameraná na protidrogovú prevenciu, kriminalitu, priestupky a trestné činy. Okrem toho sa žiaci dozvedeli o základných úlohách, oprávneniach a povinnostiach príslušníkov mestskej polície. Žiakom uviedli konkrétne prípady, ktoré musia každodenne riešiť. Práca mestských policajtov je naozaj veľmi náročná a o to viac si vážime, že si našli čas a venovali ho našim žiakom. Tešíme sa na ďalšie stretnutie!

                                                           Mgr. Katarína Hrtánková Sečňová

UF svetlusky 23Čaro okamihov a nezabudnuteľných zážitkov sú v jednoduchých momentoch,  ktorými nás naše deti obdarovávajú.

Aj tento rok Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici pripravilo oblastnú súťaž v tvorivosti žiakov špeciálnych základných škôl SVETLUŠKY. Kino Mier ožilo úsmevom, radosťou a neutíchajúcim potleskom. Veľkú dávku odvahy, talentu a zručnosti predviedli naši žiaci vo viacerých disciplínach: modelovanie, skladanie puzzlí, spev a tanec. V modelovaní boli ocenení Terezka Halíčková, ktorá získala cenu poroty a Peter Minárik, ktorému patrilo 2. miesto. Tanečné kreácie a nádherný príbeh predviedli naši žiaci v choreografií Úsmev v srdci, za ktorú získali famózne 1. miesto. Súčasťou podujatia je aj oblastná výtvarná súťaž pre žiakov špeciálnych základných škôl KRAJINA NÁDEJE. Za nádherné kresby boli ocenení Danko Kováčik a Terezka Halíčková.

Niekedy stačí zavrieť oči a otvoriť srdce, a nám sa objaví neskutočný obraz sily, odhodlania a radosti. Ďakujeme Svetlušky, že aj my sme mohli s našimi žiakmi zažiariť.

Mgr. Mária Holáčiková

UF BASúčasťou nádherného tanečného podujatia v Bratislave sme v sobotu 28. októbra 2023 boli aj my. Prvý ročník festivalu NO BARRIERS bol neskutočný a doslova famózny. Dom kultúry Lúky v Bratislave ožil tancom, talentom, potleskom a skvelými ľuďmi, ktorí vytvorili nádhernú atmosféru. Pódium patrilo umelcom a hlavne tanečníkom z celého Slovenska. Odprezentovali sme sa nielen tancom, ale aj krásnymi prácami a výrobkami našich žiakov, do ktorých spolu so svojimi učiteľmi vložili kreativitu, fantáziu a kus svojho srdca. Naši žiaci boli úžasní a svojim vystúpením vytvorili nádherný obraz, plný sily a ladnosti. Ďakujeme žiakom za skvelé výkony za ich zanietenie prekonávať bariéry. Ďakujeme skvelým učiteľom, že sú súčasťou splnených detských snov.

Niekedy netreba slová, stačí sa jednoducho pozerať a splynúť s radosťou detí, ktorá veríme, že Vás okamžite pohltí.

Mgr. Paulina Hujová, Mgr. Mária Holáčiková

UF jedloAj v tomto školskom roku sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle, ktorá podnecuje k zdravému životnému štýlu. Žiaci realizovali aktivity zamerané na pestovanie domácej zeleniny a ovocia v našich záhradách a sadoch. Vedia, aké je ťažké dopestovať kvalitnú zeleninu, či ovocie. Preto sme sa spoločne porozprávali aj o škodcoch a chorobách, ktoré napádajú ovocné stromy a zeleninu. Žiaci si utvrdili svoje vedomosti o ovocí a zelenine, a vytvorili návrhy na záhrady a sady. Formou zážitkového učenia spolu s pani učiteľkami pracovali na projekte na tému: „Navrhni si vlastnú záhradu, ovocný sad“. U žiakov rozvíjame manuálne zručnosti, tvorivosť a predstavivosť, ktoré naplno využili pri tvorení. Všetci spoločne lepili, modelovali, strihali, šili, rezali, tvorili z keramickej hliny, plastelíny... Na chvíľu sa zahrali na záhradníkov a preniesli sa do záhrad, kde si „vysadili“ krásne a takmer skutočné zeleninové záhony aj bohaté ovocné sady. Bolo čo obdivovať a brať si z nich inšpiráciu.

Žiakov práca na projekte veľmi bavila a zaujala. Veríme, že aj touto aktivitou sme u nich prebudili a podporili záujem o prácu v záhradníctve a ovocinárstve.

,,Strom oblečený v škaredom lístí môže rodiť sladké ovocie“.    

Bc. Játiová Marta 

 

                                                                                   

UF ruky15. októbra si pripomíname Svetový deň umývania rúk. Cieľom je zvýšiť povedomie o dôležitosti umývania rúk a poukázať na to, ako nedostatočná hygiena rúk môže viesť k vzniku rôznych ochorení. Návyk pravidelne si umývať ruky by sa mal budovať už od ranného veku. Keď si uvedomíme, že na jednom prste ľudskej ruky sa nachádza až 12.000 baktérií, mali by sme dôraznejšie dbať na hygienu rúk.

Pani zdravotníčka nám porozprávala o baktériách a vírusoch, ktoré osídľujú naše telo. Tiež sme sa dozvedeli niečo o hygiene, ktorá nás chráni pred vznikom rôznych ochorení. Deti sa zapájali do diskusie o tom, kedy si umývať ruky a ako si ich umývať. Techniku správneho umývania rúk si deti prakticky precvičili a osvojili.

Mgr. Daniela Labudová

vcely13.10.2023 zavítal do našej školy včelár pán Štefan Ságoš, s ktorým sme mali zaujímavú prednášku o včelách. Vieme, že včely opeľujú kvety, stromy, dávajú nám sladký medík, ale aj občas bolestivé žihadlo L. Od pána včelára sme sa okrem iného dozvedeli že: v jednom úli je až 60 tisíc včiel; kráľovná nakladie za deň 2000 vajíčok; včielky nám dávajú peľ, propolis, med aj vosk; med má obsahovať najviac 18 % vody; v úli je kráľovná – matka, robotnice a trúdy; a veľa iných zaujímavostí...Žiaci si mohli obzrieť úle s plástmi, dymáky a výstroj, ktorú včelár používa pri práci vo včelíne. Mali možnosť obliecť si aj včelársku kombinézu a na koniec sme si spoločne pochutnali na zdravom medíku, ktorý všetkým veľmi chutil.

Veľké ďakujem patrí pánovi Štefanovi Ságošovi za hodnotnú prednášku, ktorý pútavým rozprávaním zaujal nielen našich žiakov, ale aj pedagógov.

"Ak včely zmiznú zo zemského povrchu, ľudstvu zostanú iba štyri roky života." povedal fyzik Albert Einstein. Vážme si prírodu, je to náš život.

                                                                                                                                     Mgr. Randová, Bc. Játiová

UF jabDňa 6.10. sa na našej škole konala obľúbená aktivita Beh o jablko. Jednoduchá a zábavná športová aktivita, ktorá nás povzbudzuje k aktívnemu pohybu (behu). Počas behu sme strávili čas vonku, zlepšili si kondíciu a trošku si zasúťažili od najmenších až po najstarších. Pre menších bola pripravená kratšia trasa na školskom dvore a tých starších čakal väčší okruh v blízkosti školy. Po úspešnom dobehnutí do cieľa čakalo všetkých sladké jabĺčko, ale nie len také obyčajné! Jablko ako symbol zdravého stravovania a pohybu. S radosťou sa zapojili aj pani učiteľky, pán učiteľ a nikomu nechýbal úsmev na tvári.

                                                                                                                                                    Mgr. Patrícia Hrobáriková

UF E sportMáme za sebou Európsky týždeň športu! Nezaváhali sme a rozhýbali svoje telo aj my v našej škole. Tento týždeň nám ponúkol príležitosť posilniť zdravý životný štýl u našich žiakov. Bol to týždeň plný športových aktivít a spoločne sme to zaklincovali spoločným športovým dňom. Veľký úspech zožala prekážková dráha na školskom dvore, nechýbali ani spoločné tance a ani futbalový turnaj. Týmto dňom sa niesla skvelá nálada a nechýbal nám ani úsmev na tvári. Deti sa vyšantili, vybláznili a urobili niečo pre svoje zdravie. Lebo ako sa hovorí ,,v zdravom tele, zdravý duch.“ Tak športu zdar ! 😊

 Mgr. Patrícia Hrobáriková

UF futbolDňa 27.09.2023 sa konali Majstrovstvá Slovenska špeciálnych olympiád vo futbale a unifikovanom futbale v Púchove. Nechýbal ani tím Spojenej školy internátnej v Bytči, ktorý tvorili hráči M. a M. Cudrákovci (8.roč.), I. Stolár (8.roč.), F. Horvát (7.roč.) a traja hráči z gymnázia v Bytči, nakoľko sa jednalo o zmiešané (unifikované) družstvá. Celým turnajom sa niesla napätá a súťaživá atmosféra až do posledného zápasu. Každý jeden hráč podal skvelý výkon ako jednotlivec ale najmä ako tím.  Veď posúďte sami, keď na konci celého turnaja odchádzali so zlatou medailou za tímové zručnosti a bronzovou medailou za futbalové zápasy. Chlapci sa vzájomne podporovali a povzbudzovali a už teraz sa tešia na ďalšie športové výkony.

Mgr. Patrícia Hrobáriková

UF milkMlieko poznáme všetci, sprevádza nás už od prvých chvíľ nášho narodenia. Táto významná tekutina je pre ľudský organizmus hlavným zdrojom prísunu vápnika, ktorý je veľmi dôležitý pre stavbu kostí, zubov, ale aj celkového stavu organizmu. Svetový deň mlieka v školách je dobrá príležitosť na to, aby sme si uvedomili, aká je dôležitá konzumácia mlieka hlavne pre naše deti. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy, a aj preto by mali mať miesto v našom každodennom jedálničku.

Náš mliečny deň na škole sa niesol vo veselej a zdravej atmosfére. Žiaci a aj učitelia prišli do školy v bielych tričkách, aby si aj takýmto spôsobom „uctili“ mlieko - naše biele zlato. Pre žiakov sme si pripravili prezentáciu, ochutnávku mliečnych výrobkov, výstavu obalov v ktorých sú predávané mliečne výrobky a mohli si vyskúšať „podojiť“ aj kravičku. V prezentácií sa žiaci dozvedeli, akou cestou musí prejsť mlieko od nadojenia až po distribúciu do obchodu, čo obsahuje, aké mliečne výrobky sa z neho vyrábajú a v ktorých mestách... Žiaci mali možnosť ochutnať domáce kravské aj kozie mlieko, rôzne druhy syrov, parenice, tvaroh, bryndzu, maslo, jogurty... K mliečnemu dňu sa pridali aj pani kuchárky, ktoré pripravili zdravé a chutné pokrmy z mlieka.

„Mlieko je veľmi zdravé, tak si ho vychutnaj plnými dúškami práve“.

                                                                  Mgr. Daniela Labudová, Bc. Marta Játiová

jesen UfZačiatkom septembra sa žiaci druhého stupňa a praktickej školy zúčastnili jesenného účelového cvičenia v prírode. Svoje teoretické a praktické poznatky si žiaci overili v štyroch kategóriách – civilná ochrana, zdravotná príprava, dopravná výchova a pobyt v prírode. Po príchode do školy sa žiaci oboznámili s teoretickými poznatkami potrebnými k jesennému účelovému cvičeniu. Potom sa už teplo oblečení a v pevnej obuvi vydali do prírody – na Kaplnku. Tu si všetci prakticky overovali svoje nadobudnuté poznatky. Vyskúšali si, ako správne poskytnúť prvú pomoc, preverili si znalosti cestnej premávky aj dopravné značky a nakoniec pracovali s mapou, kompasom a buzolou, pomocou ktorých si vyskúšali orientáciu v teréne. Bolo to náučné a príjemne strávené jesenné dopoludnie.

Ing. Kristína Randová

23Ani sme sa nenazdali a dva mesiace letných prázdnin ubehli ako voda. V pondelok, 04. septembra 2023, sme otvorili nový školský rok ešte s krásnym a slnečným letným počasím v priestoroch školského dvora. Pani riaditeľka, Mgr. Anna Ďurajková, privítala vo svojom príhovore žiakov, ich rodičov, pedagogických i ostatných zamestnancov školy. Podala prítomným dôležité informácie o organizácii školského roka a predovšetkým prvých školských dní. Žiaci prípravných ročníkov a noví žiaci školy mali hneď možnosť nakuknúť do svojich nových, pekne vyzdobených a pripravených tried. Všetkým deťom, žiakom, rodičom i zamestnancom školy prajeme, aby sa im v novom školskom roku darilo, aby chodili do našej školy s radosťou.

Mgr. Júlia Moravíková

imageUFDňa 23.06.2023 sa žiaci 3.,4. ročníka a tried B1 a B2 vybrali na koncoročný výlet do Terchovej. Najskôr sme v rodisku Juraja Jánošíka navštívili unikátny model koľajiska Česko-slovenského pohraničia, ktorý zaujal a potešil všetky deti. Vystavené miniatúry boli prepracované do najmenších detailov. Potom sme si pozreli expozíciu Juraja, ktorá sa začala filmom o legendárnom Jurajovi Jánošíkovi. Po skončení sme všetci spoločne spoznávali artefakty viažuce sa k jeho životu a so záujmom sme si prezreli výstavu o histórii a kultúre obce Terchová. Nakoniec sme putovali k pamätníku Juraja Jánošíka, ktorý sa týči na malom návrší nad dedinkou. Pri výstupe k soche sme sa síce trochu zapotili, ale výhľad, ktorý sme získali bol neoceniteľný.

                                   Mgr. Martina Koišová, Mgr. Ivana Jánošíková, Ing. Kristína Randová

pesCanisterapia je jednou z animálnych terapií (zooterapií), ktoré využívajú interaktívny terapeutický prístup medzi človekom a psom. U detí pes uspokojuje ich citové potreby, umožňuje rozvinúť  telesný kontakt, rozvíja detskú fantáziu prostredníctvom hier, maznania a hladenia. Pes  je schopný porozumieť dieťaťu a tým prispieva k jeho psychickej rovnováhe.

Pre postihnuté deti je pes obrovským zdrojom pozitívnej energie aj podnetom k pohybu. Umožňuje im rozvíjať fyzické i duševné schopnosti  tým, že sa oňho starajú, češú ho, kŕmia, hladia...Pohladenie psíka, či dať mu odmenu, napomáha rozvoju jemnej motoriky, snaha ho osloviť, či dať mu povel napomáha rozvoju komunikatívnosti. Pes je pre týchto ľudí spojovníkom z vonkajším svetom, bránou k ostatným ľuďom... Pes je terapeut – liečiteľ, ktorý má obrovský dar pomáhať.

Do našej školy zavítali psíkovia Orchidea a Odysea, ktorých sme srdečne privítali. Raz do týždňa sa terapeutky aktívne venujú deťom zo špeciálnej materskej školy, žiakom z B a C variantu, autistom a nevidiacej Alžbetke Valáškovej Táto terapia prebieha pomocou hry a nenásilných dotykov . Deti sú počas canisterapie pokojné a empatické. Psíkovia v nich prebúdzajú pozitívne emócie a sú pre nich zdrojom relaxu, pohody a uvoľnenia.

„Pes, to je cnosť, ktorá sa stala zvieraťom, pretože sa nemohla vteliť do človeka.“ Victor Hugo

Mgr. Daniela Labudová

stvorbojDňa 15.06.2023 sa v Púchove konala oblastná súťaž špeciálnych olympiád žiakov a žiačok v atletickom štvorboji. Žiaci zo špeciálnych škôl si pomerali sily v štyroch disciplínach: 60m beh, hod kriketovou loptičkou/starší - hod granátom, skok do diaľky z miesta a beh na 200m. Našu školu reprezentovali šikovní atléti: Jarabák Alexander, 1.ročník, Pongová Sofia, 2.ročník, Smatana Michal, 3.ročník, Holešová Nikola, 5.ročník, Motl Filip, 8.ročník a Jašíková Mária 9.ročník. Gratulujeme všetkým žiakom, ktorí predviedli skutočne výborné športové výkony. Pongová Sofia sa umiestnila na 3.mieste a svojím výkonom zahviezdila aj Mária Jašíková, ktorá získala bronzovú medailu. Všetkým športovcom srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov v ďalších športových súťažiach.

                                                                                              Bc. M. Játiová a Mgr. I. Janošíková

velki uciaUž v predškolskom veku je nesmierne dôležité vytvárať základy pre celý život človeka. Je dôležité dávať deťom dostatok priestoru na realizáciu činností, do ktorých sa aktívne zapájajú a tieto činnosti sa stanú cestou k získavaniu nových vedomostí a schopností.

S využitím zážitkových metód a metódy rovesníckeho učenia sme uskutočnili s deťmi špeciálnej materskej školy a žiakmi druhého stupňa špeciálnej základnej školy aktivity na rozvíjanie finančnej kultúry. Nechali sme sa inšpirovať publikáciou Nadácie pre deti Slovenska - Možnosti rozvíjania finančnej gramotnosti u detí predškolského veku. Aktivity sme si starostlivo vybrali, prispôsobili a organizačne zakomponovali do troch blokov v súlade s potrebami a požiadavkami nášho vzdelávacieho programu.

V prvý deň sa naši veľkí žiaci zoznámili so škôlkarmi. Motiváciou pre detičky bolo čítanie rozprávky o Euráckom kráľovstve, kde boli všetci ľudia, zvieratá aj veci z peňazí. Následne detičky pozorovali napodobeniny bankoviek aj mincí pomocou lupy. Pozorovali aj skutočné mince, ktoré si mali možnosť odtlačiť do keramickej hliny. Ešte podrobnejšie sa učili rozoznávať jednoeurovú a dvojeurovú mincu a triediť ich.

Druhé stretnutie veľkých žiakov a malých detí pokračovalo čítaním rozprávky Eurácke kráľovstvo. V príbehu sa detičky dozvedeli o viacerých povolaniach ako aj o skutočnosti, že za každú prácu získajú plácu. Rozdelili sa do dvoch skupín na murárov a kuchárov. Murári postavili z kociek domy, kuchári pripravili výborné a zdravé jednohubky. Za svoju námahu získali odmenu vo forme napodobenín peňazí. A aby si mali svoje zarobené peniaze kam odložiť, vyrobili si za pomoci veľkých žiakov jednoduché peňaženky. Súčasťou vzdelávacieho bloku bol aj rozhovor o tom, kým by sa chceli detičky a veľkí žiaci stať. Mnohých lákajú povolania ako hasič, policajt či murár. Aktivity končili spoločným pohostením, ktoré deti a žiaci pripravili.

Aj počas tretieho dňa začínalo rovesnícke učenie čítaním rozprávky o kráľovstve plnom peňazí. Deti na príklade „euronosičov“ a „eurojedákov“ pochopili, kto nám peniaze dáva a na čo ich najčastejšie míňame. Nasledovala hra na obchod, kde deti peniažky z peňaženiek minuli, ale časť peňazí im aj zostala. Aby sa naučili peniaze šetriť, namaľovali si za pomoci svojich už veľkých kamarátov úžasné hlinené prasiatka, do ktorých si vhodili svoju prvú „ušetrenú“ mincu. Prasiatka nám darovala spoločnosť Školské–tašky (https://www.skolske-tasky.sk/?gclid=CjwKCAjw-b-kBhBEiwA4fvKrIdjQaErVWVX5NVjvk41pIGV3JwWgSpic1hwUF83iP_xrjTRDeewihoCFtsQAvD_BwE), za čo veľmi pekne ĎAKUJEME! Detičky dostali aj domácu úlohu. Mali nakresliť, čo by si neskôr za ušetrené peniažky chceli kúpiť.

Všetky aktivity veľkých a malých zožali úspech, splnili stanovené výchovno-vzdelávacie ciele. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia a kamarátstva.

Mgr. Júlia Moravíková