Školský vzdelávací program Špeciálnej materskej školy v Bytči pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami.