V prílohe sa nachádza aktuálny zoznam školských pomôcok pre žiakov s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami na školský rok 2021/2022.