V prílohe sa nachádza aktuálny zoznam školských pomôcok pre žiakov s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami na školský rok 2022/2023. 

                                                                                           

V prílohe sa nachádza Školský vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia platný

od 01.09.2020.

V prílohe sa nachádza Školský vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím platný

od 01.09.2020.