V prílohe sa nachádza aktuálny zoznam školských pomôcok pre praktickú školu.