V prílohe sa nachádza Vyhodnotenie činnosti predmetovej komisie praktickej školy v školskom roku 2018/2019.