V prílohe sa nachádza Školský vzdelávací program pre Praktickú školu, Mičurova 367/3, Bytča s názvom Učíme sa pre život, platný od 01.09.2016.